Devlet Su İşleri bekçi alımı başladı! İŞKUR üzerinden nasıl müracaat yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana nazaran 50 kişilik bekçi alımı için müracaatlar İŞKUR üzerinden başladı. Müracaat yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olup ilan tarihi ile ( 25 Temmuz 2022 ) 40 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Ayrıyeten askerlik kaidesi aranmıyor. DSİ bekçi alımı için yalnızca askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek kafidir.

HANGİ KENTLERDE ALIM YAPILACAK?

 • Bursa 9, 
 • İzmir 1, 
 • Eskişehir 2, 
 • Konya 4, 
 • Karaman 1, 
 • Aksaray 1, 
 • Niğde 2, 
 • Bolu 1, 
 • Adana 1, 
 • Osmaniye 1, 
 • Diyarbakır 9, 
 • Yozgat 1, 
 • Antalya 1, 
 • İstanbul 6, 
 • Mardin 1, 
 • Van 2, 
 • Kahramanmaraş 1, 
 • Gaziantep 1, 
 • Trabzon 3, 
 • Giresun 1, 
 • Gümüşhane 1 

GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 1. 2527 sayılı Kanun kararları gizli kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaidelerini taşımak. 

 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak. 

 3. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

 4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak) 

 5. Son müracaat tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet dokümanına sahip olmak. 

 6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

 7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yeterince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik dokümanı ve kartına sahip olmak. 

 8. Güvenlik Vazifelisi olarak çalışmasına mahzur olacak aklen ve ruhen sıhhat sorunu olmadığı öbür söz ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi kaidelerinde çalışabilir olduğuna ait tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 

 9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. 

 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak. 

 11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları mucibince arşiv araştırması sonucuna nazaran atamaya manisi bulunmamak. 

 12. Atamaya mahzur isimli sicil kaydı bulunmamak. 13. Güvenlik vazifelileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, üstte belirtilen kaidelere ek olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki kaideler ile (f), (g) ve (h) bendindeki kuralları taşıyor olmak. öbür bir tabirle Silahlı Özel Güvenlik dokümanı ve kartına sahip olmak.

İLANIN DETAYLARI

Genel Müdürlüğümüzün Müdafaa ve Güvenlik hizmetleri için gereksinim duyduğu daima personel (Bekçi) alımların vilayet seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir. Müracaatlarda, şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Her aday, ilan edilen takımlardan sırf bir işyeri için (çalıştırılacağı vilayet için) müracaat yapacaktır. İlanda belirtilen kuralların tamamını taşıyan adaylar müracaatlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri ortasında elektronik (online) yapabileceklerdir. İlan edilen takımlara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.

İşe alınacak daima emekçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin süreksiz 9 uncu hususu kararına nazaran öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday imtihana tabi tutulmaksızın direkt noter kurası ile belirlenecektir. Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öbür her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlan edilen takımlara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya temel evrakları Genel Müdürlüğümüzün ilgili ünitesi tarafından denetim edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme süreci yapılanlardan mühlet içerisinde misyona başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle misyona başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak vazifeye başlatılmayanlar; vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Mukavelesinin 34 üncü hususu yeterince dört aylık deneme mühleti içerisinde mukavelesi feshedilenler ile deneme müddetinde mukavelesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır. 

BAŞVURULAR BAŞLADI

Söz konusu ilan Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlandı. Müracaatlar 25 – 29 Temmuz 2022 tarihleri ortasında İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. Müracaat linki aşağıdadır:

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yorum yapın